Outdoor sports logo

Detalji ugovora o prodaji na daljinu

Prodavac je dužan da u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora o prodaji na daljinu izvrši isporuku robe, osim ako Prodavac i Potrošač nisu ugovorili drugi rok isporuke. Ukoliko isporuka naručene robe nije moguća, Prodavac o tome bez odlaganja obaveštava Potrošača. 


Potrošač ima pravo da da odustane od ugovora o prodaji zaključenog na daljinu, u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe, koje u ovom slučaju snosi Potrošač. Rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu Potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio Potrošač, a koje nije prevoznik. Kada Potrošač jednom porudžbenicom naruči više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 dana počinje da teče kada poslednja vrsta naručene robe dospe u državinu Potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio Potrošač, a koje nije prevoznik. Rok iz ovog stava ističe protekom poslednjeg časa poslednjeg dana roka.


Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak). Obrazac za odustanak od ugovora nalazi se na sledećem linku: Obrazac . Potrošač može elektronski da popuni i pošalje obrazac odustanka od ugovora na e-mail adresu Prodavca: [email protected]. Potvrdu o prijemu odustanka Prodavac će bez odlaganja poslati Potrošaču u formi e-maila. 


Prodavac će u trenutku zaključenja ugovora, a najkasnije prilikom isporuke robe predati Potrošaču u pisanoj formi obrazac za odustanak i primerak potpisanog ugovora. Obaveštenje Kupcu iz člana 26. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača nalazi se u tekstu Ugovora na daljinu, kao i u Pravima i obavezama prodavca i potrošača. Popunjeni obrazac odustanka od ugovora, zajedno sa ispravno upakovanom robom i pratećom dokumentacijom, Potrošač može poslati na adresu sa koje posluje Prodavac, i to: OUTDOOR SPORTS DOO, ul. KNEZA MIHAILA 54 – TC RAJIĆEVA, 11000 BEOGRAD.

 

Izjava o odustanku od ugovora smatra se blagovremenom ukoliko je poslata Prodavcu u roku od 14 dana od dana prijema robe od strane Potrošača ili od njega ovlašćenog lica. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Prodavcu. Protekom roka, prestaje pravo Potrošača na odustanak od ugovora.


U slučaju zakonitog odustanka od ugovora, Prodavac je dužan da vrati Potrošaču iznos koji je Potrošač platio po osnovu ugovora, uključujući i troškove isporuke ako je iste snosio Potrošač, i to bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok Potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu, u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.


Potrošač je dužan da vrati robu Prodavcu ili licu ovlašćenom od strane Prodavca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Potrošač snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Potrošač će robu vratiti u neoštećenoj originalnoj ambalaži, sa svom pripadajućom dokumentacijom koja se nalazi u originalnom pakovanju  i u istom stanju u kakvom je i isporučen, bez ikakvih mehaničkih ili bilo kakvih drugih oštećenja.

 

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava Potrošaču koji je platio preko računa, povraćaj se vrši uplatom na račun sa kojeg je izvršena uplata. U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava Potrošaču koji je platio po prijemu robe, povraćaj se vrši uplatom na račun naveden u Obrascu za odustanak od ugovora na daljinu koji popunjava Potrošač. U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava Potrošaču koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Prodavac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice u roku ne dužem od 15 dana od dana prihvatanja reklamacije.

 

Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju: isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje Prodavac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak; isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima Potrošača ili jasno personalizovane; isporuke zapečaćene robe, koji su otpečaćeni nakon isporuke; isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke; isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja; isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom; kao i u drugim zakonom predviđenim slučajevima ako su isti primenjljivi na isporuku robe u konkretnom slučaju. 

ŽENE
MUŠKARCI
DECA
AKSESOARI

Filteri

Sortiraj:
Brend
Brend
Aktivnosti
Aktivnosti
Žene
Žene
Muškarci
Muškarci